Let’s have that debate, folks

w by Andrew Lim Grace Poe’s 20-point agenda, which she briefly discussed in her announcement to run for President in 2016 gave me an idea for something that has not been done here with much success. Either several of the candidates purposely avoid it, since they are incapable of handling it, revealing their inadeqacies, or they think too … Continue reading

ANG BUOD NG PAMANA NI NOYNOY: PRESIDENTE NG LAHAT NA PILIPINO

w Sinulat ni Joe America Sinalin ni  Juana Pilipinas Hindi ko kagawian na maghingi ng paumanhin pero naisip ko na kailangan kong humingi ng paumanhin sa maraming Pilipino, para iwasto ang aking pagkukulang. Bakit? Dahil ako ay humahanga sa inyong Presidente. Dahil dito, ako ay laging binabanatan at tinatawag na bulag na alagad o tangang … Continue reading