Si Marcos, ang Milenyal, at mga Matalinong Pilipino

  w By Cha Coronel Datu Ano ang nagsisimula sa letrang M? Martial Law Ang Martial Law o Batas Militar ay umiral sa Pilipinas mula noong Setyembre 1972 hanggang Enero 1981. Sa loob ng panahong ito, maraming paglabag at pang-aabusong naganap sa mga karapatang-pantao ng di-iilang Pilipino; kabilang na dito ang  hindi makataong pagpapahirap o … Continue reading