Strangled to Debt (Panghuling Yugto ng Buhay si Lapu-Lapu)

ni Wilfredo G. Villanueva “Strangled to Debt ang tawag ko dito,” sabi ni Cong. Gary. “Usually, ang mga mahihirap na bansa na may unstable finance record ang target ng BRI. Lihim ang mga financing agreements, walang full disclosure, the two sides of the loan agreement lang ang nakakaalam ng detalya. Strangled to debt, nakasasakal na … Continue reading