Responsibilidad at Tungkulin ng mga Mamamayang Filipino

  by Juana Pilipinas Ang Konstitusyon ng Pilipinas ay parang kopya ng Konstitusyon ng Amerika.  Pareho po itong may Katipunan ng mga Karapatang Pangtao (Bill of Rights). Ang Bill of Rights ng Amerika ay inilakip sa inamyendahang Konstitusyon noong 1791. Sa Pilipinas, ang  Konstitusyon na sinulat ni Apolinario Mabini at ng kanyang mga Konsehal nuong … Continue reading