Thank you, Mayor Duterte, for giving our enemy a human face

Duterte - Asian Correspondent

Mayor Rodrigo “Rody” Duterte [Photo credit: Asian Correspondent]

w

By Wilfredo G. Villanueva

(In Pilipino and English)

Salamat Po, Mayor Duterte, At Binigyan Mo ng Mukha ang Kalaban

Salamat po, Mayor Duterte.

Maigi naman ang kampanya ni Mar Roxas, pero mas maigi pa rin ang may isang kalaban na may mukha, para magkaisa ang maka-Daang Matuwid na mga Pilipino.

Tutuo naman na ito ay isang laban para magpatuloy ang Daang Matuwid, pero madaling gibain ang isang ideya. Kaya siguro hindi gaanong maraming tao ang nakikinig kay Pangulong Aquino. Makakain nga naman ba ang ekonomiya samantalang kalahati ng populasyon eh mahihirap, sobrang bikaka ang dalawang realidad, ‘di ba? Jets para sa air force, barko de giyera para sa navy, lantsa para sa coast guard, Glock na pistola para sa kapulisan, tatlong senador ang nahulihan ng plunder, 7 per cent na GDP, salamat naman po, pero paano ang traffic, MRT, paliparan? Madaling baligtarin ang mga benepisyong ito. Kung kaya ‘di nakapagtataka na si Presidente Aquino ay may 52 per cent approval rating samantalang ang binasbasan niyang kandidato, si Mar Roxas, ay nasa ikaapat sa mga survey.

Madaling pinatalsik si Ferdinand Marcos sa kanyang trono sa Malacañang sa pamamagitan ng picture ng bangkay ni Ninoy Aquino, suot-suot ang duguan na safari suit. Mahilig tayo sa larawan at emosyonal tayo, madaling makiisa sa agos kung klaro ang isyu. Bigyan mo kami ng malinaw na dahilan kung bakit kailangan namin gawin ‘yan, sabi ng mga Pilipino, kung hindi bentahan mo kami ng iba. Dapat nakikita, naaamoy, naririnig, nalalasahan, nahahawakan. Kailangan taimtim, kailangan halos katabi, kailangan personal, kung hindi, h’wag na lang.

Heto na si Rody Duterte at ang kanyang pananalita. Naku, ibang klaseng regalo sa tao, ang kanyang salita. Kung hindi dahil sa kanyang mga sinasabi, kailangan nating siyang iboto sa pagka-presidente nang walang kamuwang-muwang at magugulat na lang tayo kapag nalaman na hindi pala siya karapat-dapat sa kanyang katungkulan na inaasam-asam.

Ang pagmumura niya sa Santo Papa Francisco ay ang umpisa ng kanyang pagdausos, pero hindi rin talaga pagbagsak sapagkat para siya naging isang rebelde o folk hero. Akalain nyo, kaya niyang lapastanganin ang pinuno ng Katoliko Romano. Yung mga ayaw sa kanya simula’t-sapul ay lalo lamang nakumbinsi na hindi siya ang taong hinahanap natin na mamumuno hanggang 2022.

Nang lapirutin at halikan sa labi ang mga babae sa audience niya, luminaw ang larawan niya.

Nang tawagin niya ng maaanghang na salita si Mar, nang ayaw pa rin niyang tanggapin na graduate sa Wharton si Mar kahit na mismong paaralan na ang nagsabi, nang banggitin niya na pinakamagaling na presidente si Ferdinand Marcos, nang sabihin niya na bababa siya at ililipat ang poder kay Bongbong kung hindi niya maayos ang peace and order ng bansa, nang sabihin niyang maganda si Leni Robredo, na dapat una ang Mayor nang gahasain ang isang Australyana (sitenta anyos na pilyo, ‘di bagay sa tumatakbong pagkapangulo, tatang-ager na ‘di pa sawa, bastos pa rin), lahat nang ito ay iginuhit ang kanyang larawan na isang taong may kato sa ulo, walang sagrado, ‘di maprinsipiyo, ‘di niya alam kung saan siya tatayo o papanig.

Pero ang pinakanakahihindik na ginawa niya ay nang sabihin niya kung gagalawin ang isang kasambahay ay maliit na kasalanan lamang. Lahat ng disenteng lalakeng Pilipino ay tinuruan simula pa nang pagkabata na galangin ang kababaihan kung hindi may latay sa sinturon ng tatay at mga patak ng luha ng nanay. Mas masahol pa ito sa pagnanakaw, siguro katumbas na ng pumatay ng tao lalo na kung tatratuhin ang babae na pinandidirihan na parausan. Hindi, hindi, hindi. Isang halimaw itong taong ito, at lahat ng Pilipino ay dapat lang na ibagsak siya, ipakita na isa lang siyang walang kwentang imitasyon ni Marcos.

Kitang-kita na natin ang kalaban ng bayan sa eleksiyon na ito, at ang ngalan niya ay Mayor Rody Duterte. Personalan na ito, isang laban para sa prinsipiyo. 

Binanatan na siya ni Vice President Jojo Binay, at nakita ko ang dating Binay, isang maprinsipiyong tao, kinasahan si Gringo Honasan na nag-mutiny, suot ang damit pang-giyera at nakasukbit sa balikat ang isang submachine gun. Iyon ang kilalang Binay ni Presidente Aquino, isang mapagmahal na tiyuhin. Nakatutuwa’t bumalik siya, pero hindi ko pa rin siya iboboto dahil kailangan niyang magpaliwanag kung paano niya nakamal ang kanyang kayamanan sa sweldo ng isang human-rights lawyer at public official sa nakaraang 30 taon.

Si Poe? Wala pa naman akong naririnig sa kanya laban kay Duterte, pero baka ako lang ang nakaiisip nito. Magaling sa PR ang senadora. Gusto niyang mataas ang antas ng diskusyon, pero may mabigat siyang dinadala gawa nang koneksyon niya sa ibang bansa dahil sa pagiging asawa ng isang taong nanungkulan sa militar ng bansang ito. At yung madulas na paliwanag niya sa coco levy fund, lalo lang lumabo ang kanyang prinsipiyo at katapatan sa bayan na nais niyang pamunuan.

Wala nang hihigit pa sa mukha ng tao para humubog ng isang kaisipan. Halimbawa, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, Idi Amin, Ferdinand Marcos. Madaling ikabit ang isang damdamin sa isang mukha. Ngayon, sa kanya mismong pag-amin at kinikilos, kasama na diyan sa listahan na ‘yan si Rody Duterte. Nakagigimbal. Salamat po, Mayor, magbabago ang takbo ng eleksiyon dahil sa ‘yo. Mahal mo po talaga ang bayan. Walang sagrado sa ‘yo, walang hindi pwedeng kutyain—pati ang kababaihan ni Leni Robredo—isama na ang posisyon na nais mong mapasaiyo. Pero sa kahuli-hulihan, ikaw ang nagiging katawa-tawa. Tinutulungan mo kaming hindi ka iboto, isang makabayan na pagkilos.

Paano naman si Bongbong Marcos? Hindi ba siya ay mukha rin ng kalaban? Opo, simula pa nang umpisa ng kampanya. Pero kapag hinindian si Mayor Duterte, hihindian na rin ang anak ng diktador na idol ni Duterte. Sa ngayon, anino lamang ni Duterte si Bongbong, pero kung iboboto natin si Duterte, malamang iboboto na rin natin si Bongbong, galing sa parehong kaisipang baluktot. Nagkakaroon na ng pigura si Bongbong: maitim na ulap ng nagbabadyang unos. Iisa lang ang dalawa.

Gising na ang higante. Hindi na tahimik ang mga nananahimik na karamihan. Salamat na lang sa isang weng-weng na politiko na ang pananalita ay siyang nagbibigkas ng kakulangan ng kaisipan para maiayos ang bayan, samantalang ang kanyang kalalakihan ay gaya ng sa isang trese anyos na binatilyo, naguumapaw sa pagnanasa. 

 

Thank you, Mayor Rody Duterte.

Mar Roxas has been doing a good job campaigning, but there’s nothing like identifying a common enemy—and connecting it to a face—to consolidate the forces of Daang Matuwid.

Yes, this is a fight to preserve the gains of Daang Matuwid, but it’s easy to demolish an idea. Maybe that’s why not too many people hearken to President Aquino’s call. Who can eat economy anyway when half of the population lives below the poverty line, a cognitive dissonance if we ever saw one? Jets for the air force, ships for the navy, cutters for the coast guard, Glock pistols for the police force, three high-profile senators charged with plunder, 7 percent GDP, yes, thank you, but what about the traffic, MRT, airport? Easy to demolish such arguments. So we have a conundrum of an outgoing President Aquino favored by 52 percent, but Mar Roxas is not him, so the anointed one languishes in fourth place per survey.

It was easy to topple Ferdinand Marcos off his perch in Malacañang with the image of a dead Ninoy Aquino, still wearing his blood-stained safari suit. Filipinos are visual and visceral, easy to arouse to indignation given the right image or stimulus. Give us a clear picture why we should do that, they would say, otherwise, sell us something else. Make it tangible—to see, to smell, to hear, to taste, to touch. Intimacy is a requirement. Everything is personal.

Comes Rody Duterte and his tongue. Oh, what a gift to the Filipino people, his tongue. Were it not for his crooked rhetoric, we will have to elect him blindly to be president and be surprised as to how totally unfit he is for the office for which he aspires.

Cursing Pope Francis was the start of Mayor Duterte’s fall from grace. Well, not really fall, because he became some sort of a folk hero. Imagine, he could swear at the revered head of the Roman Catholic Church and get away with it. But those who were against him from the start were even more convinced that he is not the person we are all looking for to lead us till 2022.

When he stroked and kissed women from the audience on the lips, that helped create a clearer picture of him.

When he calls Mar names, when he is adamant about Mar not being a graduate of Wharton despite proof from the school itself, when he pronounced Ferdinand Marcos as the best president this country ever had, when he said that if he could not rid the country of crime in three to six months, he would turn over the presidency to Bongbong Marcos, when he alluded to Leni Robredo’s womanhood, when he said Mayor should go first in the queue when an Australian woman was gang-raped (a seventiesh lecher, haven’t had his fill, unstatesmanlike behavior) these helped to create an image of the man as terribly unhinged, wobbly in principle, uncertain of stand. Everything is fair game, nothing is sacred to him.

But what is ultimately disturbing was when he said that when he sexually exploits a household help it is only minor sin. Every decent Filipino man has been taught from childhood that he must respect women or risk the belt of his father and the tears of his mother. This behavior is worse than stealing, perhaps equal to murder especially if one were to regard a woman as object of both lust and disdain. No, no, no. This man is a monster, and Filipinos have to unite to take him down, expose him for the poor Marcos imitation that he is.

This electoral exercise has found an enemy and his name is Mayor Rody Duterte. This has become a fight for principle.

Vice President Jojo Binay has pounced on him, and I could see the old Binay, the principled one, the one who stood up against Gringo Honasan in mutiny, wearing battle dress and toting a submachine gun. That’s the Binay that President Aquino knew, an endearing uncle. I’m glad he’s back, but I’m still not voting for him, because he has a load of explaining to do, how he was able to amass such wealth on the salary of a human-rights lawyer and a public official over 30 years.

Poe? Haven’t heard from her vis a vis Duterte, but maybe it’s just me. The lady senator has a way with people, putting even her enemies on her side, but that’s another story. She is trying to elevate the discourse, but she is plagued by her marital connection to another country’s military not our own. And her smooth talk about the coco levy fund only served to make her loyalties murky as well as her allegiance to country, this country she hopes to lead.

Nothing creates critical mass as much as a face. Stalin, Mussolini, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, Idi Amin, Ferdinand Marcos, and now, on the heels of his own admission and demeanor, Rody Duterte. Chilling. Thank you po, Mayor, you are the game changer. You really love the country. You show disdain and frivolity even for the position you aspire for, and you lack seriousness about most everything—including Leni Robredo’s person—but the joke’s on you. You are helping us not to vote for you, a patriotic act.

What about Bongbong Marcos? Isn’t he a face of the enemy, too? Of course, he is, from Day One. But you take down Mayor Duterte, you take down the son of the dictator that the Mayor adores. For now, Bongbong Marcos is Duterte’s shadow, but if we elect the latter, the same political mindset elects Bongbong, who assumes ominous form like storm clouds. The two are one and the same.

The sleeping giant is beginning to stir. The silent majority is silent no more. All because of a loony political figure whose mouth betrays the total lack of resources with which he hopes to solve the country’s ills, his mind a total blank, but his lower regions like that of a 13-year-old kid awash in hormones.

 

Comments
219 Responses to “Thank you, Mayor Duterte, for giving our enemy a human face”
 1. andrewlim8 says:

  If Duterte wins and Bongbong wins, then my premonition is that the big big earthquake that Philvolcs is telling us to prepare for will happen during their term. Japan, Ecuador, …..

  Imagine having two walking violations of the ten commandments as leaders. President “thou shalt not kill” and Vice President “thou shalt not steal”! We will get our just compensation for letting them get into power.

  In the earthquake’s aftermath, Duterte will be salivating at all the looters he will be forced to shoot. Bongbong will use it to justify martial law to restore order. It will be the end of this country as we know it.

  And I lay the blame on the x% of Filipinos who are willing to look the other way just so that “criminals will have their day” and that “traffic may be solved” and “poverty to disappear (as if it was possible)”

  P.S.

  1. Duterte vulgarizes all, not just criminals but even the victims, rape victims at that:

  http://newsinfo.inquirer.net/779912/viral-duterte-rape-joke-on-australian-missionary

  Duterte rapes with his mouth and mind!

  2. Duterte has started corrupting the Catholic hierarchy as well:

  http://www.gmanetwork.com/news/story/562960/news/nation/masbate-priest-tells-duterte-we-have-list-of-criminals-we-want-you-to-kill

  • Bob says:

   Lahat ng head of state ay killer. ayaw mong maniwala? Buwagin nalang ang AFP at PNP. Gamit din ng logic pag may time.

   • Hindi lahat ng head of state pinagti-tripan ang ginahasa na nga at pinatay pa.

    Baka doon sa kina Idi Amin – baka iyan ang level na gusto ninyong abutin.

   • andrewlim8 says:

    Lahat ng Dutertard hindi nag-evolve ang pagka-tao ng maayos. ayaw mong maniwala? Buwagin nalang ang Dutertard for President. Gamit din ng decency and morals pag may time.

   • J. Bondurant says:

    Every head of state must follow certain protocols established by the law before ordering the military or the police to take action. In Mayor Duterte’s case, he tends to believe that he is the law.

   • obbieo says:

    That’s logic?

 2. 36 years old na misyonaryang galing Australia, iginahasa at ipinatay ng mga preso noong 1989.

  “Joke” ni Digong: noong nakita raw niya, napakaganda, dapat si Mayor ang nauna.

  Parang Mayor Sanchez yata ang isip niya – may taong normal pa bang boboto diyan?

  Sasabihin ko sa mga babaeng puti na huwag nang magbiyahe ng Pilipinas kapag nanalo iyan.

  Kahit masakit sa akin siraan ang Pilipinas, kahit magdusa muna kayo hangga’t sa maalis iyan.

 3. Bill in Oz says:

  Clearly I have missed something : we know he has killed people; we know he aspires to rape beautiful women; we know he his election campaign is funded by an anonymous Chinese person. But what the deuce has dirty Duterte said about Lenne Robredo ?

  • Wilfredo G. Villanueva says:

   Hi Bill. I’ve requested Gian to upload the video of Duterte saying “maganda siya, maganda talaga siya” about Leni Robredo, his eyes framed in depravity.

   • Bill in Oz says:

    So we are talking about the expression of Duterte’s lust for Lennie Robredo, in public and on video…..

    How does one say “This man is a pervert ” in Tagalog ?

    • karlgarcia says:

     bastos malibog manyak- pervert

    • In this context, what Manny Pacquiao wrongly said about gays is fitting:

     mas masahol pa sa hayop – worse than an animal.

    • NHerrera says:

     I want to repeat what karl and Irineo said:

     bastos malibog manyak – pervert – mas masahol pa sa hayop

     and add

     depraved and should be sent to Dante’s most hellish place of the Fifth Circle of Hell!

     • http://www.dw.com/en/filipino-presidential-candidate-duterte-condemned-after-rape-joke/a-19194252 – Voice of Germany:

      Rodrigo Duterte is shown in a YouTube video telling a crowd of laughing supporters at a campaign rally: “They raped all of the women. … There was this Australian lay minister… when they took them out… I saw her face and I thought, ‘Son of a bitch, what a pity… they raped her; they all lined up.’ I was mad she was raped but she was so beautiful. I thought the mayor should have been first.”

      The missionary, who was ministering in a prison in Davao in the southern Philippines in 1989, was raped and killed during a riot by inmates, when Duterte was the city mayor.

      http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-presidential-candidate-rodrigo-duterte-slammed-over-rape-joke – Straits Times is from Singapore…

      So much for “Lee Kuan Yew”… looks more like “He will kwan you” – as in rape, kill, insult.

     • NHerrera says:

      I got this from Raissa’s Blog. Here is the 1:26:45 video:

      Here is Raissa’s note —

      Duterte’s controversial story about the Australian missionary starts at 1 hour and 16 minutes. Judge for yourself whether he was narrating to the crowd a tragic story or a joke. And if he was not joking, why did the crowd break into laughter?

      • cjmendoza says:

       Sa video, kung yung mga simpleng tao na nakadinig ng biro na ito ay alam na biro lang ni Mayor Duterte, yung mga kalaban lang niya ang nagbibigay ng masamang kahulugan sa birong ito. Sabi nga ni Jesus Christ sa mga babato sa babae dahil sa paki-kiapid nito—-kayong mga kalaban (now Mayor Duterte recognizes you, too) ay panigurong di rin ganuong kalinisan ang mga kokote ninyo.

       Isang bagay tungkol sa kung graduate or hindi si Mar ng Wharton, —kung talagang graduate siya ay sira rin ang kokote niya. Magpakita lang siya ng diploma (kahit galing sa Raon, Quiapo) ay tapos ang issue. Pero di niya nagawa dahil wala at kung galing naman sa diploma mill ay lalong mabibisto siya.

       Tsk, tsk, tsk. Pareho din kayong mahihina ang kokoteng kalaban ni Duterte. Di ko tuloy malaman kung ang mga alagad ni Joe america ay bayaran ng Liberal Party. Di ko naman maramdaman na bayarin din ni Salgado ni VP Binay. Pero malapit nang tumuon sa aking kaisipan na mga bayaran kayo ng Liberal Party dahil sa tindi ng pag-aruga ninyo kay Mar Roxas.

       • Hindi biro iyan, ginahasa at pinatay ang pinag-uusapan, isang tao na may pamilya rin.

        Kahit saang bahagi ng mundo iginalang ang mga patay. Hindi na simpleng tao ang mga tumatawa sa ganyan, baka walang isip o kaya walang pagmalasakit sa ibang tao.

       • karlgarcia says:

        SIRAULO‼️‼️PUTANGINA MO KA ‼️

       • Sha says:

        cjmendoza, it is just so difficult to defend someone who is giving away the clue to his doom!! pagbabago gusto nyo, pero ano yang iniidolo nyo?? tuwang tuwa pa kayo sa mga jokes nya?? magkaka pareho na ba kayo??

       • @karl

        You spoke the language he can understand. 🙂

       • madlanglupa says:

        Kailangan ba ng isang pinuno na magbitaw pa ng anumang salita, na ipapahamak natin? Eh baka ang isang salita, ay sigalot ng digmaan ang dumating sa atin? Makonsensya ka.

       • Wilfredo G. Villanueva says:

        @cjmendoza, kung handa ka nang bumaba sa tugatog ng kaisipan mong Diyos lamang ang makakapagbago, punta ka ulit dito. Andito lang kami. Alam mo ang address namin. Ipapaliwanag namin sa ‘yo ang kahalagahan ng mabuting asal. Sa tutuo lang ang problema ng bayan ay ang kawalan ng mabuting asal, kung kaya laganap ang krimen, wala tayong takot sa Diyos at sa batas. O sige na muna, uulitin ko, andito lang kami. Isipin mong para kaming ospital na susuri sa pagiisip mo, at baka sakali sa pagbukas mo ng damdamin at saloobin mo, eh makita natin kung saan nagmumula ang paghanga mo sa isang tao na buong mundo na yata ang kumukondena. Till then, Will.

       • Waray-waray says:

        Excuse me walang bayaran dito.

        Dahil hindi kami cheap. Euro, Dolyar or Pounds kami hindi Piso (Sarcasm).

        Ano ba talaga, ang sabi noong ibang supporters ni Duterte galit daw at hindi nagbibiro si Duterte noong magkuwento sa Australian rape ikaw naman sabi mo biro lang. Granted biro nga dapat bang gawing biro iyong nangyari sa biktima at patay na eh pagtripan pa? Sabihin mo kaya sa pamilya ng biktima na joke lang po, tingnan mo kung di ka makutusan.

       • “Excuse me walang bayaran dito.” malay mo?

        Ang problema lang, iyong huling transfer ng Philrem nahuli gawa ng Bangladesh scandal.

        Iyon ang tunay na joke, pero hindi ko alam kung maiintindihan ng mga Dutertistang engot.

       • karlgarcia says:

        I apologize for snapping.When I woke up,upon scrolling down the comments,I saw red that was why I cussed.No excuses,what I did was wrong.

       • “what I did was wrong.” said Bill Clinton.

        Like him I fondly remember some women I never had sex with.

       • typhoon1235 says:

        The Dutertardeds are on full attack mode. They are sending out their heavy artillery now – those with above average writing skills like cjmendoza here. They used to send the woeful Jorge Barba to this blog to defend their exposed flank among the intellectuals. Remember how you ganged up on this hapless guy with a fake account and bad english. But you wasted time and intellectual firepower which was what they wanted anyway.

        My appeal to Filipinos in this blog is to go out to that space where you can reach out to more people in the abc class. Bring them your brand of logical discourse (wag lang masyadong high-falluting). Please just don’t hang around here; the people in this blog don’t need convincing.

        The lumpen have staked ground in Rappler and the facebook commentary section of PDI. They apply a swarming style against anti-Duterte commentators with curses, insults, threats of physical harm, and twisted non-sequiturs. I imagine many of you have retreated from this front. I urge you to jump back in. These fronts have opened up recently; it seems many previously uncommitted have joined the fray with this latest major foot-in-mouth.

        The trolls will undoubtedly triple, quadruple their efforts. But you can swat them away. Keep in mind, these trolls have zero actual warmbodies as friends in their facebook accounts. Their accounts have been created solely to provide “likes” and upvotes, and thus multiply and falsify their true numbers. On the other hand, you have real fb friends; each comment you make reaches out to them, aside from the one made in the original forum. That will have the true multiplier effect.

        Up until recently, I was very, very much resistant to opening up my fb account to divisive political commentaries. I imagine that is a problem with many of you. We have only a few weeks left. I figured that whatever differences I create with the few Duterte supporters among my friends can be ironed out after Duterte’s defeat. I have to do it now. I do not want to create permanent enemies from former friends if the scumbag wins, which means I have to keep on posting long after the elections.

       • karlgarcia says:

        @typhoon,
        Some of us here had been threatened by those thugs in fb.Me I have to face the ire of my relatives living in Davao from my recent posts.
        I too hope that after all is said and done after the elections ,that all will be ok again with my pro-Duterte friends,relatives and online aquaintances.

       • typhoon1235 says:

        I’ve been plugging away at the PDI almost daily for the past six months. I’ve received perhaps more than my fair share of insults and threats from the Dutertardeds. Despite my declarations at that time that I had no presidential preference yet (but Leni ako ever since.) All the presidential wannabees – I’ve posted both flattering and unflattering remarks. Mga Dutertardeds commentators lang talaga ang generically mapang-insulto. May kaunti ding maka-Poe o maka-Roxas o maski maki-Binay na bastos, pero hindi naman siguro maiwasan yun. Only the Duterte drones with fake accounts that swamp social media are homogeneously hateful.

        Over the weekend, right after the video and news accounts of the latest Digong faux pas emerged, I noticed what looked like a massive and spontaneous uprising of anti-Duterteites. This phenomenon, three nights after, has not subsided and, in fact, seems to be growing.

        The first two nights really blindsided the Dutertardeds. The few diehards that came to his defense could only mumble “panoorin muna natin ang buong video bago mag husga” and other feeble excuses. It was only early Monday that the uniform message that it was a “joke only” remark was spread to the minions.

        Now, they have recovered and is mounting a spirited pushback. I can just imagine the massive amounts of email that emanated from the Davao and Taguig call centers declaring a red alert and cancelling the leaves of digital ground troopers.

        But they face a different social media from just a weekend ago. These vile hordes led by their vile candidate now face an emerging united front – a mass of previously uncommitted individuals, supporters of the other presidential candidates, and – a recent thing – defections from the ranks of the Dutertardeds. (From my experience with fraternities, I know the vilest insults and threats are directed against turncoats.)

        A large number of fed-up, outraged Filipinos are now actively committing to social media. The Trump-like Duterte, with an ego inflated by recent survey results, was emboldened to elevate the hate to new heights. He wrongfully misjudged the Filipino psyche and miscalculated bigtime. It is one thing if the locals kept the kabastusan to themselves. But Duterte made a big blunder by joking about a brutally raped-and-killed Australian missionary. The foreign press took swift notice, and the international community was appalled. Colonial mentality, pero totoong mas sensitive ang mga Pinoy sa puna ng foreigners.

        The swarming attacks of Duterte apologists, to their surprise, are now met with swift counter remarks. It is to the credit of these neophyte social media warriors that they are responding with decency and clean, reasoned logic. The Dutertardeds, on the other hand, have not changed their message. Their stubbornness are doing them in.

        I am not certain if this united front of anti-Duterteites will coalesce around a common candidate. Many seem to carry the RoRo banner. But if Duterte does win – and whoever wins will surely be by a minority vote – this should serve as fair warning. He can only establish his martial, evil empire with very great difficulty. Ang kalawakan ng masang Filipino ay disente pa rin.

       • Joe America says:

        Thanks for that most interesting and forthright read. Yes, the fundamental strength of democracy is the people, and Duterte messes with that at his own risk. I think his avid followers are very weak at critical thinking, and considering what might transpire under his leadership. It is hard to see uplift and growth and productivity. It is easy to see turmoil and violence.

       • J. Bondurant says:

        I fail to see the humor in a mayor having dibs on sexual intercourse with a woman, foreigner or otherwise. Would you care to enlighten me as to why this is supposed to elicit laughter?

    • pelang says:

     Yes, it was disgusting how he said that. Even showing his tongue to emphasize what he was trying to say. Naala-ala ko tuloy ang mga scene na ganito in movies of FPJ and the likes. The actors playing as kontrabida like the late Max Alvarado, Paquito Diaz etc. salivating whenever they see beautiful women. As if they always want to rape women whenever they see one. That’s how Duterte said that, over and over again. I wish somebody could show this video, so everybody could see it.

     • pelang says:

      ba’t napunta ito dito? ang layo naman. what i was trying to say was when a reporter asked
      Duterte what he thinks of Leni Robredo because according to him, he is going to make her an assistant to the President if he wins, his reply was “maganda siya”, ” napakaganda niya” while showing a bit of his tongue. (She is beautiful. she’s really very beautiful) Yuk! Even if it was meant to be a joke. it was really a sick one. Imagine talking about his lady colleague like that only shows how disrespectful he is towards women.

 4. arlene says:

  Been waiting for this Willy. I am a member of the silent majority (but silent no more). I haven’t blogged (on WordPress) the past few days because I was so engrossed reading all the FB posts, watched Duterte’s disgusting video clips but I don’t want to post any of his picture on my wall. Suffice to say, exchanging comments and ideas with those who believe that he is not fit to be the next president made me discern more. I am concerned about the future of my kids and my grandson that is why I am not voting for this man. That video clip on the rape victim clinched it. A normal person would not do that. I believe that eventually his foul mouth would be his downfall.

  What about that Chinese plane parked in Davao? What is it doing there? I hope you or Joeam or the other writers of this blog would feature it too.

 5. stpaul says:

  By Fred Angulo:
  The president sets the tone for the government and the nation. If our president jokes about being first in a gang rape, humiliates ambassadors (of investing countries), considers freeing the most corrupt or giving up long-disputed territories, looks up to a dictator, curses non-stop, and elevates killing like life is nothing, what should we expect from the rest of the government? What should we expect of our country? What should we expect from the next generation of Filipinos?
  Nasaan na ang ating moralidad, respeto sa sarili at sa iba, at paglaban para sa bayan?
  ‪#‎TheJokeIsOnUs‬

 6. Jose Maria de Jesus says:

  Come on, give the guy a break. It is just his style. Sanggano effect. No matter what, he will not get my vote.

  Know what right now, I want to blast the guy to pieces, literally. But I am decent man, there will be no honor in taking his life.

  It pains me a lot knowing that most filipinos cannot discern between what is good and evil. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang hugot nila.

  Poverty will always be there. Democracy does not promise equality in wealth, but equality in terms of opportunities, level-playing field. I love the Philippines, no doubt, I will give my life when the time come I will be called to defend my country. But, I am losing faith with Filipinos, hope I am wrong.

  • So gusto mo ng sanggano bilang Presidente ng Pilipinas? Hindi ko rin maintindihan ang hugot mo. In one breath, iboboto mo siya “no matter what” then you want to take his life?

   Your paragraphs do not support your thesis statement. What are you trying to say? Please explain. Thank you.

   • Hey, JP!

    I don’t know what Sanngano is, but you missed his ‘thesis’— “No matter what, he will not get my vote.”

    A lot of politicians (the world over) are actually wolves pretending to be sheep (it’s sort of what you want), Duterte seems the opposite (especially w/ this rape ‘joke’) he’s actually a sheep masquerading as a wolf.

    • Juana Pilipinas says:

     Hah, my bad. My apologies, Jose.
     Thanks, LCpl.
     I am seeing red when I read Jose’s post because I just watched Duterte’s disrespectful video about the Australian missionary.

     • LCpl- “sheep masquerading as a wolf” ????? Please explain.

      • Wilfredo G. Villanueva says:

       Lance, are you saying the “G” word, gay? I have strong suspicion myself.

       • andrewlim8 says:

        Wil

        Actually I am worried about Duterte’s psychological make-up. The frequent sexual references, the love of violence and blood for its own sake indicates a perversion, a mental state which is very scary. Many of the serial killers, sexual perverts share this trait with him.

        He is one sick man. He’s willing to lose the presidency? Let’s give the loss to him. And if he wins? Let’s work on removing him.

       • I don’t think so, Wil. His LGBT support just means he’s hip. But my worry is something totally different.

      • JP,

       It means he’s not really a tough guy.

       In the Philippines (like in a lot of 3rd world countries) rich families have fixers or minders, otherwise body-guards (or a group of loyal friends)— folks who do the dirty work on behalf of their bosses. Sometimes there’s not, usually when a family is up there, and sons (it’s usually the sons that abuse power) take umbrage under their father’s (or family’s) clout.

       So you have sons of powerful fathers, who end-up with a very skewed vision of manliness and power. That’s the first layer— a bunch of rich Filipinos get that sense of impunity early on. Then they venture out on their own.

       His rape comment (Duterte admitted it wasn’t a joke) suggests that he never really ventured out on his own, that he always had minders, body-guards, loyal friends, etc. around him. A bubble.

       If someone’s still fantasizing about something (I’m picturing a dead woman, repeatedly raped w/ her throat slit, that’s what Duterte saw) that happened almost 30 yrs ago, it means he hasn’t had the experience he’s claimed— the more blood you see the less it affects you, or simply less outward manifestations are made.

       He can claimed that he’s killed hundreds (how many were rich & powerful? another angle), and maybe it’s true, but definitely he didn’t get his hands dirty. Kicking and slapping people when they’re handcuffed or when there’s police or others present, is different from doing the same when they can hit back (no one else to help you out).

       So there’s 2 things that can happen,

       1. Since he’s not a real tough guy, he’ll fold when the rubber hits the road,

       2. He’ll not understand the concept of proportionality, having never applied violence himself.

       (Now, Ireneo’s come to this conclusion early on, and many here have caught on this pathology— but since I’ve met psycho-paths who were assets in times of chaos, I tend to put a value on them. So for me, it’s the realization that Duterte’s not really a tough guy,

       hence, he’s a sheep masquerading as a wolf … wolves I respect, sheep too… wolves as sheep as well, it means we’re civilized,

       but sheep as wolves… that’s dangerous.)

       • LCPL_X, the fixer/minder thing goes even further.

        Usually the provincial/local elites (people like Marcos and Duterte) or what was called the “principalia” before did the dirty work on the ground for the city elites which were called the “caciques”… those who went to hoity-toity city schools and pretended not to know what was being done by their enforcers… but of course the children of caciques became a bit too civilized after a while so you had challengers like Marcos before and Duterte now… those who grabbed the throne from the cacique class. What seems to be evolving now is a truly civilized cacique class as opposed to a formerly hypocritical one. President Aquino is at times STILL a bit hypocritical, Roxas hardly anymore – the country might be evolving.

        In fact many supporters of Roxas seem to represent an alliance between a new, civilized urban elite and a rising civilized provincial middle class, happy to be free of impunity.

        Some still SOUND like the minders of the caciques, their hangers-on, who are fighting against the enforcers who want to gain power. Some still are, some are a new breed from what I have seen until now. This again is a sign of a country and a society evolving.

        Those who support Duterte nationally – hope to become minders/fixers for his group.

       • There are also a number of Poe supporters who hope to become her minders/fixers.

        Dean Tony La Vina of the Ateneo school of government is the most prominent one.

        Marcos also had his technocratic minders/fixers – Mel Mathay, Virata and more.

       • Thanks, LCpl. Roger that.

        Does PH has psychological profilers? Would love to see how they analyze and deconstruct Duterte’s psyche.

        Anyone here a psychologist or a psychiatrist? Please share your take on Duterte.

     • sonny says:

      JP, this degenerate allusion to Duterte’s character is so reminiscent of the same outrage directed at former Sec of Foreign Affairs Raul Manglapus’ verbiage during the Kuwaiti ravaging of Filipina domestics:

      “His tenure as Foreign Affairs Secretary was overshadowed by a remark he made during a Senate hearing on the rape of Filipina domestics in Kuwait during the 1990 Iraqi invasion. He quipped, to general outrage, that if rape were inevitable, one should relax and enjoy it. It was on surface a flippant remark, but deeper meaning attached to it in terms of the need for the steeling of character, not the common virtue of Philippine lawmakers with lesser lights, many of whom were duplicitous participants in the rape of Philippine democracy and its economy, the drastic decline of the peso, the needless suffering inflicted on its people. Despite the subsequent political firestorm, Manglapus weathered widespread calls for his resignation. ”

      For me as for many, Mr. Manglapus’ respectability went down not a few notches because of that alleged remark. Now likewise, Mr. Duterte took his remaining respectability stock to a continuing low.

      • Manong,

       I know of people with dangerous and stressful jobs (cops, EMTs, doctors…) who resort to morbid humor from time to time. Duterte said it was not a joke.

       Is Duterte and Manglapus’ facetiousness part of the Filipino “macho” or patriarchal culture? Or is the culprit the universal “arrested development?”

  • Ong-Lo says:

   A friend of mid just withdrew his support from Duterte and now promoting Miriam instead after an embarrassing moment during a break at his workplace in Oz. The story started when an Aussie asked him if he knows Dutz, so he went on with his promotional lines but after a brief pause the Aussie asked him “what’s wrong with this guy?” as he showed him a clip from an Australian news outfit. That was when he first learned of ‘dapat mayor ang nauna’ statement. I cringe as I imagine the scene of him losing face.

   A lot of people are looking down on Filipino OFWs and these kind of statements makes their situation worse. He’s not even the president yet, how much more if such statement is issued from up there?

   • madlanglupa says:

    Most of his supporters may never know just how far-reaching the consequences of a few words to other nations. If anything, he has put himself on par with Robert Mugabe, in his 90s and still has a rabid, tribal following in Zimbabwe.

 7. Good read, Wil (as always).

  when he said Mayor should go first in the queue when an Australian woman was gang-raped (a seventiesh lecher, haven’t had his fill, unstatesmanlike behavior)

  There’s something really troubling about the rape/murdered Australian woman and how Duterte recounts it, that’s beyond lecherous. I don’t know if there’s a Filipino cultural taboo, or custom, or whatever its called, but this thing should be further examined.

  Here’s my thoughts on this, https://joeam.com/2016/04/14/manila-meltdown-the-city-chooses-suicide/#comment-171912 ( Is there a better way to convey this abnormality? )

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Sanchez_%28politician%29

   On March 14, 1995, the judge concluded the 16-month trial by finding Calauan Mayor Antonio Sanchez and several henchmen (some of whom were policemen) guilty of raping and murdering Sarmenta and killing her boyfriend. Sanchez is serving (7) terms of Reclusion Perpetua (40 years per term) for the crime. On January 25, 1999, the Supreme Court affirmed the decision of the RTC. On August 29, 1999, Sanchez was given a double life term by the Supreme Court for a different case. Together with his seven life terms for the Sarmenta-Gomez rape-slay, Sanchez will have to spend at total of 360 years in jail.

   Mayor Sanchez raped Eileen Sarmenta, then gave her to his henchmen to rape her – and then kill her and her boyfriend… his son is now mayor of Calauan and don’t say anything against him there I have read…

   the mayor first… ius prima noctis, Filipino version.

   • From Facebook:

    ON BEHALF OF MY SISTER IN CHRIST, MISSIONARY JACQUELINE HAMILL, I PUBLICALLY DENOUNCE THE PRESIDENTIAL CANDIDACY OF DUERTE, IN THE PHILIPPINES. Jacqueline was raped and had her throat slit while ministering in the jails in southern Philippines in a 1989 hostage taking. Duerte was recorded this week saying in his political rally that while he ordered the killing of the hostage takers while he was mayor, he wished he could have raped her first, since she was so beautiful. Looking back on this photo, I realize ministering in jails as a woman is very risky and looks outright naive, like the “you got what was coming to you” mentality that is prevalent today. But all ministry and everyday LIFE is a big risk, and we must be obedient to the voice of the spirit of God, even if it leads us to death. Jacqueline’s death affected me deeply personally, as I had been visiting just about every jail in Manila with the ACTION/CGM teams from 1986-89. I couldn’t yet speak the language but I could play the flute and just show love to people in horrible situations. LOVE TRUMPS HATE. DON’T STOP LOVING. DON’T VOTE FOR PEOPLE who speak vile things against WOMEN!! We are ALL made in the Image of God!!

    –Robin Haines Merill

    • From FB… in the “diction” typical for Du30ists but very against this time…

     So DU30 WANTED TO DODIRTY!! THIS THIRD WORLD COUNTRY WILL RAPIDLY BECOME EVEN MORE CRIME RIDDEN THAT WHAT IT IS ALREADY IF THE FILIPINOS VOTE THIS RAPE ADVOCATE IN AS PRESIDENT. I DO NOT WANT TO USE THE LORD’S NAME IN VAIN BUT ALL I CAN SAY IS GOD HELP THE PHILIPPINES BECAUSE THIS ANIMAL CERTAINLY WILL NOT!

     • Rival presidential candidate, Vice President Jejomar Binay, called Mr Duterte’s remarks “simply revolting”.

      “You are a crazy maniac who doesn’t respect women and doesn’t deserve to be president,” Mr Binay told Mr Duterte in a statement….

      One Filipino remarked on Twitter: “I broke down after watching Duterte on Aussie rape. I can’t fathom how his followers can laugh at it”…

      Many of his followers brushed off the controversy.

      “We won’t apologise for he has done nothing wrong, it was a clear joke for God’s sake,” one Filipina supporter said on Twitter.

      I wonder how these people would have reacted if it was ANY American politician making a joke about Jeffrey Laude… they lack empathy these bastards

      • Done in Germany, Duterte’s “joke” could possibly result in an investigation as per Section 189 Criminal Code: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1703 – Whosoever defames the memory of a deceased person shall be liable to imprisonment not exceeding two years or a fine. – any religion or country respects the dead, unless you are somewhere in the mountains of Papua New Guinea?

       • Bill in Oz says:

        Ahh Irineo, let us not drag the poor highlanders of PNG into this discussion..There the El Nino drought and resultant frosts have wiped out their crops and actual starvation is now happening..Aggravated by a major fall in exports and thus tax revenue. A further complicating issue is that the O’Neil government is mired in corruption. O’Neil himself has been charged with major corruption and he is too busy fending off these attacks on him as PM to sort out the starvation issue in the highlands.

        PS I hear that even there they respect the dead..

    • “Jacqueline’s death affected me deeply personally, as I had been visiting just about every jail in Manila with the ACTION/CGM teams from 1986-89. I couldn’t yet speak the language but I could play the flute and just show love to people in horrible situations. LOVE TRUMPS HATE. DON’T STOP LOVING. DON’T VOTE FOR PEOPLE who speak vile things against WOMEN!! We are ALL made in the Image of God!!”

     –Robin Haines Merill

     I hope they find a picture of JACQUELINE HAMILL in an effort to humanize her, put a face and life in this “joke” fiasco. I wonder how Duterte is spinning this. Was it a joke, or him simply recounting a memory. A joke is easier to dismiss (many comedians simply say sorry), but a recounting of memory, and transposing it with a fantasy that should’ve dissipated over time, is much difficult to rationalize.

     And if Duterte himself can’t provide a healthy excuse, then his supporters will be in a very precarious state, to continue support or to cut your losses and move on to other candidates— the sunk cost fallacy comes to mind.

     And this (Duterte’s no bad-ass, just an ass, period),

     • The riot, the rape and murders happened under Duterte’s watch, I would think that when he saw those dead bodies, that there was a sense of responsibility that he felt (it happened under his watch)… an honourable person would’ve given his word (to the dead).

      What he did in Davao since after that incident is up for grabs. But for me, he should’ve given his word, and Duterte recounting Hamill’s death means he either never connected, gave his word, created meaning, or the incident meant little to him.

   • An excellent answer to Du30 supporters by a normal Filipina.. not elitist just common tao:

    Ngayon sinasabi mo na ang pang wawalang hiya sa kababaihan lalong lalo na sa isang biktima ng rape ay ayos lng basta may nagawa ang isang pulitiko? Dont be hipocrite people!! I just hope hindi mangyari sau yung nangyari sa biktima or sa kapatid mo na babae.

  • Wilfredo G. Villanueva says:

   Hi Lance. Thanks. Read your piece. Thought I was reading Joseph Conrad.

   • Thanks, Wil.

    I’m no Boy Scout. I’ve said stupid things before. I’ve heard young Marines say something similar to what Duterte said, but usually it’s an attempt to insert humor in an otherwise sad situation— and 9 time out of 10, a senior Marine, will snap at the attempt at humor because it’s sign of weakness, because the more difficult thing to do is to soak in what just happened, and not to deflect it.

    And those who exhibited this lack of discipline and weakness, in time after say coming home stateside, or after a couple of days, eventually soak up what happened… it either haunts them, or cures them, but usually they become less flippant. So after 25 yrs or so, why Duterte hasn’t soaked in this memory, and created meaning out of it, suggests more about his mind than anything else I’ve read on him at this point.

    I’m very curious how he’ll explain this, ie. as a joke or a recounting. If recounting, why did he insert that bit of fantasy?

    • http://interaksyon.com/article/126568/duterte-defense–digong-cites-his-class-origin-to-explain-joke-on-rape

     MANILA – Presidential aspirant Rodrigo Duterte used his class origin – di naman ako anak ng conyo – while his running mate Alan Peter Cayetano touted the mayor’s women’s rights advocacy – in parrying attacks over a rally video that had Duterte cracking a joke after recalling how rioting inmates had killed and raped a “pretty” Australian hostage in 1989.

     Duterte had said he was angry at a group of rapists not just because they committed the crime, but because their victim was so beautiful, “the mayor should have been first.” It earned the ire of netizens who saw it as another joke done in poor taste.

     Later on Sunday, Duterte told News5’s Davao reporter Gem Avanceña it was “gutter language” for which he was sorry, but explained he felt angry recalling the incident when rioting jail inmates killed an Australian lay missionary after raping her.

     Duterte apologized for making fun of rape, saying “I was angry at that time. Gutter language yan. Sorry kung di nagustuhan ng iba (Sorry if some people didn’t like it).”

     On the rape joke, the mayor raised his roots to rationalize: “That’s a cliché, ganun talaga magsalita ang mga ano…galing ako dyan sa baba, eh. Di naman ako anak ng conyo [That’s really how people from the grassroots talk. I came from down there. I’m not a scion of the elite].”

     He is claiming that he is representing the true Filipino, just like cjmendoza here is doing – he said in Filipino any “simple person” would laugh at that. Now Bert calls himself a simple person and lives on an island, I don’t think Bert finds it funny at all.

     • “That’s a cliché, ganun talaga magsalita ang mga ano…galing ako dyan sa baba, eh. Di naman ako anak ng conyo [That’s really how people from the grassroots talk. I came from down there. I’m not a scion of the elite].”

      I call bullshit on this, Ireneo (and thanks for the link!).

      The poor were some of most respectful people I met in the Philippines.

      The good-for-nothings, stand-by’s, I can see them talking this talk (but usually only after a number of bottles of beer or rum, otherwise it’s tails between their legs– impotence). The criminals that talk this way are herd criminals (again impotence), one-man operations don’t.

      So what’s ‘grassroots’ for Duterte, is the question, over here that has always meant the regular, decent, folks fighting for something— community activism.

      The people that talk like this, 99.9% of time in the Philippines were exactly the scions of the elite— those who enjoy impunity.

     • Bert says:

      You’re very correct. Noy, it’s not funny at all. Duterte indeed and true to his name is a dirty man, has a dirty mind, speaks dirty words and do dirty things. If he become president he will drag down the country into the bottom of the trash can where he belong.

      But that is the least of my worries because Duterte will lose the election. I have great trust in the wisdom of the Filipino voters. Some of us just want to play Du-dirty at the moment but come election time the electorates will throw the Dirt to the thrash can. You will see.

      • purple says:

       Duterte represents pro China forces in the Philippines, who would encourage secessionism to break up the country rather than have it fall under US influence. Hence his ‘regionalism’, hence his relationship with armed guerilla groups who acquire a drip-drip of Chinese made automatic weapons (p.s. that spigot can be unleashed at any time). The struggle between China and U.S for influence in the Philippines could become dangerous indeed.

       The tough on crime stuff is, as it always is, a smokescreen the get the masses stirred up. Look behind the smoke screen,

    • chempo says:

     Thks Lance, I learnt something here.

     • Appreciate the feed back, chemp. See my post to JP— what do you think?

      • chempo says:

       In my time I’ve also seen sheep in wolves clothings, but minor not dangerous versions. And you are right, they collapse when the rubber melts.
       But I must confess I have yet to read a real psychologists’ writings of such personality types (no offence to you). I like you out-of-the-box thinking and it does make sense.

    • NHerrera says:

     LCpl_X,

     And those who exhibited this lack of discipline and weakness, in time after say coming home stateside, or after a couple of days, eventually soak up what happened… it either haunts them, or cures them, but usually they become less flippant. So after 25 yrs or so, why Duterte hasn’t soaked in this memory, and created meaning out of it, suggests more about his mind than anything else I’ve read on him at this point. (Emphasis mine.)

     That is my question too. After all these years, especially now that he is running for the President and is so concerned about reducing criminality he may still have effectively projected his macho image and stated like what Irineo I believe said: “I was angry and probably may have said something like that but if I catch people like those I will have them castrated.”

     But no. He added more fuel to the fire instead. There is something really wrong with this man who wants to be President.

  • JP: Thanks, LCpl. Roger that.

   Does PH has psychological profilers? Would love to see how they analyze and deconstruct Duterte’s psyche.

   JP, NHerrera, sonny, chempo, Wil, Ireneo, et al.

   I’m convinced now that Duterte’s no tough guy.

   As far as profiling, psychologists, etc. (although I too am interested), there’s only 3 weeks left.

   So question his tough guy image, focus on that.

   All those footage of him slapping or kicking petty criminals, ask if he can do all that w/ no one else around. Ask if he’s put powerful/rich criminals in jail (I’m still wondering this).

   Ask what Duterte did to his daughter’s rapist, because if he’s as tough as he says he is, either he ate for breakfast or dried it, & made it into a medallion.

   Vicara, hinted that Duterte wasn’t respected by police and military, so get them to tell stories.

   JP‘s on to something here:

   I know of people with dangerous and stressful jobs (cops, EMTs, doctors…) who resort to morbid humor from time to time. Duterte said it was not a joke.

   Get real tough guys (who know him) to speak against Duterte. I understand this is difficult at this point, people are hedging their bets.

 8. Bill in Oz says:

  Jose Maria De Jesus Duhhhhhh ?
  Are you “‘De Jesus'” are really asking that he be given a break ? Perhaps forgiven ? Jesus afterall did forgive folk. Ummmmm !
  Well we are not talking about stoning him.
  We are not talking about crucifying him.
  We are not talking about putting him in jail even
  We are just talking about his suitability for the powerful and honorable position of president.

  I think that asking for him to be given ‘a break’ is a bit much.
  bastos malibog manyak !

 9. stpaul says:

  @Jose Maria

  No, we will not give him a break. Now is the time to wake up our kababayans to the folly of voting for this (D) depraved man.

 10. Jose Maria de Jesus says:

  @Bill,

  I will spell it for you. S-a-r-c-a-s-m.

  We are on the same page here. I cannot just describe what I am thinking about this person. He is brave, yes but only with DDS behind him. I don’t see any maturity in him, he speaks like a 15 year old. I am not without fault, but I am discreet.

  • Sup says:

   @Jose Maria de Jesus:
   Are you related to Binay?
   JeJoMar?

   hehehhehe

   🙂

   • Jose Maria de Jesus says:

    Hello, @Sup.

    No I am not. I may not be rich, filthy rich, but I am earning my living quite decent and honest. Jejomar is Jesus Jose Maria, I am Jose Maria of Jesus. Quite frankly, I just like the name but in no way live the saintly/holy life they lived, though I wanted to.

 11. The video below is Munich girls stirring up the suburban train a few days ago.

  If I see any of the two I will tell them – NEVER go to Davao, P L E A S E ! !

  You might get raped, killed – and then the Mayor will make fun of you.

 12. Wilfredo G. Villanueva says:

  Just watched Duterte’s interview by networks to explain his side about the rape remarks. The man doesn’t want to change. Take him for what he is. The rest is up to us. Elect him or disregard him. This one’s on you, Filipino nation. May 9 will show if we are civilized human beings who still pity victims of crime, or are we surrendering our judgment to a man who obviously is content with his character. Let’s not judge him then, for he doesn’t want to belong to civilization. Judge therefore the voters. With five quakes surrounding us, anytime, God can roll the dice and our ground will be like water. It’s up to us. When we face God, can we honestly say that we endeavored to live like human beings, or did we allow beings from the underworld to rule us, tell us what’s right and wrong, to replace God? Up to you. May God help us in our choice.

  • Germany’s Rizal, Goethe, once said: “Das Land das den Fremden nicht beschützt, wird untergehen” – the land that does not protect strangers will go under – His own people did not read the writing on the wall… and payed with the Zero Hour, 1945.

   Kahit ang taong hindi naniniwala sa simbahan, maniniwala siguro na may mga bagay na malas – malaking malas ang dala ni Duterte, na hindi man lang marunong gumalang sa isang PATAY NA. Tama, Kuya Will, kung iyan ang iboboto mamalasin talaga ang Pilipinas.

 13. Waray-waray says:

  Sick mind.

  He was very disrespectful not just to the memory of the victim but to her family and her friends.

  Just one repulsive sick old man.

 14. Duterte has proven his shamelessness. If he wants us to laugh he should masturbate on stage.

  Inaamin kong bayot din ako tulad ni Mar pero huwag kayong maingay ha, promise?

  Dapat ipakita niya ang kanyang BAYAG NA BAKAL. Hay kinikilig na akho!

 15. Jake says:

  I will agree to death penalty if rape jokes and rape threats will be considered as rspe itself.

  We can then hang Duterte and his brain-dead minions

 16. Juana Pilipinas says:

  CAVEAT EMPTOR:

  Duterte has NO FILTER and has ZERO DIPLOMACY. Sige, Duterte pa more but know that YOU will be accountable when PH becomes a GLOBAL PARIAH in 3-6 months after May 9, 2016.

 17. HighFive says:

  ” pero madaling gibain ang isang ideya. Kaya siguro hindi gaanong maraming tao ang nakikinig kay Pangulong Aquino”

  Naniniwala ako Wilfredo na madaling gibain ang isang ideya at maaring may nagsasagawa nito. Maaring may isang well-organized group na nag-a undermine sa mga achievements ng kasalukuyang administrasyon para idown ito.
  Pero ganun pa man, di ako naniniwala na hidi marunong mag appreciate ang mga Pilipino sa ginagawang maganda ng isang Pinuno. I’m confident na magpapapatuloy din ang Daang Matuwid kasi natural sa mga Pinoy ang mag appreciate. Laging makapal ang crowd ng LP kahit saang dako sila ng Pilipinas mangampanya. Yang kapal ng crowd lagi sa kampanya ni Mar ay palatandaan din na siya talaga ang front runner. Hindi matibay na pruweba para sa akin ang mga survey para pagbasehan kung sino ang front runner sa Presidential race na ito. Kasi surveys are just series of questions prepared by the pollsters that fits their preference. I don’t think they even discuss their questionnaires with the candidates and ask for their approval. People don’t even know whether the participants are handpicked or not because there are no independent group of people that monitor the surveys. And there is absolutely no way that 1,200 voters can speak for 50 million voters.

  • Wilfredo G. Villanueva says:

   Oo naman, HighFive. Patuloy pa rin tayong naniniwala na mananalo tayo. Una, hindi tayo magpadadaig sa kabuktukan. Pangalawa, marami tayo at dumarami’t dumarami pa. Pangatlo, may Diyos naman. Stay in the ramparts, HighFive, eyes peeled.

 18. Gemino H. Abad says:

  Yes, Willie! I read your just diatribe through. As our President (the Force forbid!) Digong will be our people’s disgrace in history forever. The same goes for shameless Bongbong Marcos!

  • Wilfredo G. Villanueva says:

   Hi Jimmy! Thanks for keeping us in your reading list. It’s an honor to be read by such eminence.

   • Sup says:

    Bong? It is all in the name….hehehehehe

    A bong (also water pipe, billy, bing, or moof) is a filtration device generally used for smoking cannabis, tobacco, or other herbal substances.[1] In the bong shown in the photo, the gas flows from the lower port on the left to the upper port on the right.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Bong

 19. Sup says:

  Duterte only want to boost projects to uninformed persons, like the trains, it is already many years in the making…

  The Project was approved by the National Economic and Development Agency (NEDA) Board, chaired by
  President Aquino,
  on 16 February 2015 and will be tendered under the Philippine BOT Law (Republic Act No.
  6957, as amended by Republic Act No. 7718) and its Revised Implementing Rules and Regulations (2012).

  Click to access nsrp-teaser.pdf

  Same with the Clark airport…..Duterte and Binay act like they invented it to make it international…Bul”£”!”!%!^ !!!

 20. keyojtik says:

  If people would call that a joke, IT DEFINITELY IS NOT FUNNY. The coming days are scary indeed.

 21. Wilfredo G. Villanueva says:

  Rape is the weapon of choice of all combatants. It is worse than the killing of all males because it degrades and kills the spirit of surviving males. The difference is when rapists are punished, and this sets good armies from bad ones. In Duterte’s case, when his narrative is greeted with laughter by an adoring audience, and worse, defended as a mere joke by his followers, the one who inflicts the “joke” sinks deeper and deeper into the morass of public censure. Duterte and his blind followers occupy the lowest rung in Philippine society. After all, aren’t we programmed as human beings to pity the dead, send them off with a prayer and as much honor and dignity as possible? If a person has nothing in his mind but rape and objectification of women, what else is in his mind? How can he soar to the heavens with thoughts of nobility and self-sacrifice if his mind is full of filth and animal desire? And you still say, “Duterte, Duterte!”? How dare you. You are as sick as the person you so defend. God weeps at your insolence. From now on, any friend of acquaintance of mine who still boldly wears or displays a Duterte campaign instrument will be met with prayer from me. Gandhi style, I shall not confront you, but I will ask God to open your heart to the good things this world has to offer, other than the promise of a Duterte presidency which will make us the laughing stock of the world—a country gone mad.

 22. madlanglupa says:

  Watch out for this twisted Johnny Lin character yodeling in Raissa’s blog, this laughing hyena still standing by his false master.

 23. Bing Garcia says:

  I think federalism is needed here. Duterte for president!

  • madlanglupa says:

   > Cayetano for president!

   FTFY. If there was the candidate for the Cardinal Richelieu of such a regime, it’s him.

  • Jose Maria de Jesus says:

   Do you have enough knowledge of the animal you are blabbering about? Please enlighten me. And what would do it for me? If you can’t articulate about your federalism, better shut your mouth and do your research first.

   • Joe America says:

    Kindly don’t come to my blog and threaten other guests. Is this what Duterte inspires? A bunch of self-declared moralists who can define other people’s freedoms?

    • Jose Maria de Jesus says:

     Is that for me, Joe? No disrespect, but I am not in anyway for Duterte. I am sorry if you find my comment offensive. I am not good with words, but I am really good with my hands.

  • andrewlim8 says:

   how are vulgar people who lust for sex and violence dealt with in federal systems?

   • Jose Maria de Jesus says:

    Federal system is a different animal. This space will not be enough for thorough discussion I would think. No government system is perfect and without flaws. My two cents, if any individual cannot recite our constitution’s preamble then deprive him of his right to vote.

   • chempo says:

    You have federal and state laws. So I guess the state in which Davao is located will have a different set of laws for dealing with vulgar people. They are desirable residents.

   • Bill in Oz says:

    In A Federal system the states and the Federal government negotiate which will be responsible for which type of political issue.

    In Australia, usually criminal cases are dealt with by the state police & criminal justice system : eg. – murder, rape, theft, etc. So are things like defamation & libel. I suspect that there is no law in Australia against the kind of vulgarity/perversion that Duterte has just done. I cannot think of any example in Australia of something similar. Maybe we have better mannars ( unlikely !! ) Or more likely we do not speak ill of the innocent dead. Too much in bad taste; to vulgar and thoughtless.

  • Bill in Oz says:

   Bing ! !!! Do not confound the issues. I am Australian.We have a Federal system of government. I believe it is a far better system of government than the unitary state system in the Philippines. I will discuss that with you if you wish.

   But Duterte ? He is a pervert. He does not honor the dead; not even a woman who was raped & murdered in Davao as a missionary while he was mayor. He is a self admitted killer. He has admitted to accepting foreign Chinese money to fund his campaign.

   Is this a man who can be trusted or respected by Filipinos ? I hope not.

   In my country such a man would not even be allowed to stand for any elected position and never for head of the country. No one would trust him with office or authority or power or position.

   • Federalism, Duterte-style, would mean giving power back to the provincial warlords.

    They held sway over large parts of the Philippines from 1946-1972 – Duranos of Cebu (Duterte is related to this clan which had a most vicious reputation), Locsins of Negros, Crisologo of Ilocos (Chavit Singson is the nephew of Floro Crisologo who was killed in Vigan Cathedral, a true Mafia whack job) – then Marcos became the Supreme Warlord, consolidating the local police into the INP = Integrated National Police and controlling PC.

    PC and INP were merged into PC-INP and became PNP after Marcos, but Cory had her OIC mayors and with the Local Government Code gave LGUs substantial autonomy. Before that a President could suspend any school principal, mayor or governor…

    LGUs obviously abused these privileges, the new version of pre-Marcos warlordism and Marcos era human rights abuses is what was eventually called impunity. LGPMS by Jesse Robredo tried to control LGUs more, Roxas professionalized the PNP over many years…

    One should be very careful with Western labels in the Philippines, because they do mean something else there. BUB is about responsible budgeting and spending, instead of the old pork barrel system (pre-Marcos, then re-established by Cory, then declared illegal) so the local powers have to be reined in by the center, civilized, middle class must become bolder and kept safe from impunity so that they can dare to do what Leni Robredo did in her area – challenge a political dynasty without getting shot which used to be the norm. THEN you can seriously think of more decentralization and federalism. Those who are trying to reform the Philippines now can’t openly speak of that, I think, because they still rely partly on the mayors and governors to get voted. A perverted form of Malay hierarchy.

    • What is on paper and what happens on the ground diverges often in the Philippines.

     Filipinos mastered the art of reporting what is required over centuries of colonialism.

     Catholicism then justice to Spaniards, democracy to Americans.. dirty / clean kitchens.

    • Bill in Oz says:

     Don’t be silly Irineo..You live in Germany which has a Federal system imposed by the allies (in 1946-7 ) to prevent another dictatorship. The USA has a Federal system again set up to prevent dictatorships. Australia has a Federal system and we have never had a dictatorship. Canada has a Federal system and has never had a dictatorship..India has a Federal system & has never had a dictatorship. Power & authority are dispersed. By contrast unitary states ( like France Russia China, Pakistan, Argentina Thailand, Chile, Vietnam Italy, the Philippines, etc have all had dictatorships….Because power is concentrated and sometimes one man seizes that concentrated power opportunity to become a dictator.

     I do not accept your idea that because provinces here are dominated by local powerful famillies, the Philippines should not have a Federal system of government. If the states in the Philippines are made up of many provinces, these families will compete for power & position and compete for electoral support by voters..And that raises the bar for each of the local powerful families

     There will always be sucesfull powerful local families everywhere on the planet. The secret is getting them working for the good of the community instead of exclusively for their own advancement.

    • purple says:

     -Federalism, Duterte-style, would mean giving power back to the provincial warlords.-

     Federalism will mean the end of the Philippines.

   • Joe America says:

    I think it is better to consider how the system became what it is, in the Philippines, and not overlay comparisons that really have no relevance unless their lessons can be applied in reasonable steps to shape what exists. The outsider is naturally inclined to say “well, we do it better”, without considering that they just got there differently, and there is no “better” for the Philippines unless practical steps are proposed that can move in that direction. Beware being the arrogant foreigner. Most of us outsiders go through that phase, and it is best to get through it mighty fine quick.

    • Bill in Oz says:

     @Joe ” I think it is better to consider how the system became what it is, in the Philippines, ”

     Yes..I agree with you..And that history gives us insight. The Philipiines exists as a state courtesy of Spanish Imperialism with an added dose of US Imperialism from 1898. I suggest that if this archipelago had been allowed to develop without these 2 outside nations imposing their will on them, there would probably be about 5-6 separate independent nations here now with similar underlying cultures but still each with it’s own character. At a guess The Tagalog lands of central Luzon; the northern Luzon region; Bicol; The Visayas; the Moro lands of Mindanao and the rest of Miindanao…

     But empires of their nature focus on where live the Emperors : the center of the empire, the capitol. The emperor is the source of patronage, position and money for the realm.Examples : China, Rome, Byzantium, Baghdad, Russia and Spain. Spain spawned a whole series of vice regal empires in Central America, South America, and the ( Spanish ) East Indies.

     Let’s now come forward in time to the present day. We now have the Philippines with an elected emperor who is the source of positions,( I read recently here, about 30,000 of them in the entire bureaucracy ) power, patronage and money. But underneath that unified state lies a land with 6000 islands where a population with 110 languages and cultures live …That naturally leads towards a federal type of state..A sort of South Seas Switzerland…

     But the Federal impulse which is natural in every region is thwarted by nay sayers : there is I think an unconscious fear that a federal Philippines would swiftly fracture into different feuding states like Tito’s Yugoslavia after his death.

     I think it is an unwarranted fear. There is a Filipino character and a genuine nationalism that has emerged from all that has happened. A completely Imperial Manila is not needed to hold the Philippines together… A federal Philippines would I suspect lessen the dis-enchantment felt by ‘outsiders’…And taken up by Duterte as a way of ganing support.

     • It isn’t that simple… like I mentioned Cory giving substantial autonomy to local governments led to the same phenomenon of “nakawala sa kulungan” (jailbreak behavior) as too much democracy after dictatorship – some abused freedom, some used it well.

      Get people used to directer forms of democracy at the local level first – make people earn their living locally first by encouraging SMEs, because people with a mentality straight out of serfdom will NOT act like the free Swiss farmers who got together to form Switzerland – they will either rely on warlords like Duterte, on the NPA, or on a mixture of both because they have UNLEARNED self-reliance in centuries of being rule imperially, unfortunately. Karl’s article about community stuff in my blog is about building up local stewardship.

      Probably devolve more responsibilities to LGUs while monitoring them – LGPMS and BUB are about that, Oplan Listo also. But remember how Tacloban did NOT take care of things but blamed everything on national government, i.e. Mar Roxas? Freedom = responsibility.

      Maybe at some point let LGUs keep a certain percentage of money they earn themselves, instead of redistributing the lion’s share centrally via IRA and BUB – but monitor them. Remember how Duterte told COA his alleged ghost employees where not their business?

      Even now LGUs handle responsibility poorly – I think the LP governor responsible for the stuff in Kidapawan delegated rice distribution to the barangays, but who knows if they used it to coerce people, leading to the disaster we all know of? It IS a complex country.

      • Bill in Oz says:

       I have this suspician Irineo that provinces are formed (and follow the boundaries )of local powerful families..Where they are all powerful..like mini elected emperors….The special virtue of a state is that it forces such families to work together at the regional level for their own state’s advancement….

       As for barangueys I wonder if they are not a major part of the problem at the city & town level: a purely local focus…So the street are blocked with vendors (who of course have paid the baranguay mayor for a permit ). because that maximises local revenue. and kickbacks ( ? ) .And major traffic jams …No big picture focus..

     • Joe America says:

      Good food for thought. I may respond later. I started, but the subject is so complex that it is hard to deal with. There is political power and economic, and today’s economy is highly centralized. HOW the laws are put together to not break up the strength of the economy would be important to deal with.

      • sonny says:

       Totally agree, Joe. Vis-a-vis: complex subject/object for study, analysis, and configurations/corporate forms. Define physical boundaries of a federal member-state; define districting rules/principles; define social, economic, political confines for national solidarity, federal subsidiarity, national identity & security, etc., etc.

       Individual wheels, gears, axles, propulsion systems are not new. Methods for Assembly and purpose are real-time and teleological.

       “The next step is the most obvious” (from Seymour Cray, inventor of Cray supercomputers)

  • karlgarcia says:

   Guys, Bing is just joking.
   By the way what happened to Grace Poe for president?
   Me I change my mind on my VP candidate, the debates are very good in exposing their platforms and stances on issues.

  • J. Bondurant says:

   Just out of curiosity, if federalism in the Philippines came with the local version of the Ku Klux Klan as part of it, would you still support it?

 24. caliphman says:

  http://cdn.newsapi.com.au/image/v1/0d6721cdf72edbb0331b0ca1fd3d8aab

  How Minister Jacqueline Hammill looked like..a Christan soldier gone off on a mission of love and piss. ..in memoriam.

 25. Katipunan Code of Conduct, 1896, XI: “Think not of a woman as an object…” (my translation)

  Duterte 2016: “I wish the Mayor had been first”. 120 years of Filipinos backsliding?

  Good manners are not “elitist”, Filipino vulgarism is anything but patriotic.

 26. uht says:

  My, those remarks will cost him dearly. BBC has already taken attention at what he said.

  http://www.bbc.com/news/world-asia-36067011

 27. http://bandera.inquirer.net/120508/mga-supporter-ni-duterte-inakusahan-ng-pambu-bully?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  “We have received reports both from our people and on social media of attacks on our supporters on the ground. Rocks are thrown at houses with Mar-Leni posters,” ani Akbayan Rep. Barry Gutierrez.

  “These Duterte supporters urinate on their houses, or force the owners to put up posters of Mayor Duterte,” dagdag pa ni Gutierrez. “This violation of our homes echoes what the Nazis did in their quest for power.”

  It ain’t funny, but I can’t stop laughing: Nazis and Neonazis terrorize people for sure…

  …but urinating is the Pinoy version of it… does nearly every wall still have “bawal umihi dito?”…

  • madlanglupa says:

   By God… der Kristallnacht.

   • Bill in Oz says:

    Madlanglupa : Puzzling & interesting….How has Duterte mustered a big team of such people so quickly ( since Novemebr !! ) and organised them so effectively so quickly ? I think he is being helped out in this campaign. Their behaviour has the feel of fascism about it. But there has never been a significant fascist movement here in the Philippines, just odd individuals…

    My intuition is that this ‘campaign has PRC Chinese money with advisers in charge & locals providing grunt…perhaps via NPA affiliates…

    Communism & fascism traditionally have used similar methods to achieve their ends…And that perhaps explains the arrogance and vindictiveness which is so un-Filipino !

    • madlanglupa says:

     > .How has Duterte mustered a big team of such people so quickly ( since Novemebr !! ) and organised them so effectively so quickly ?

     Simple: he appealed to their odium, their discontent, their basest desires, and they saw the messiah in him, they saw themselves in him, that they’re willing to do everything to make him win, by hook or by crook. Add to a series of incidents which gave the government a lot of PR problems, and all the sudden he’s a saint with a nickel-plated Colt.

     ———–
     BTW, left the dinner table early this lunch, somewhat disgusted, as the family started talking about the rape joke, but my, uhm, obese nephew thought him as being misinterpreted, then the family shifted to Rody’s tenure as mayor, seeing him as a paragon of street-gutter virtue worthy of a cigarette-hating Bloomberg (and maybe in the future to ensure that there will be no ragged beggars coming to their car windows on every traffic stop).

     Oh, those kinds of people who would love to walk the streets of Quiapo under Rody’s watch while using an iPhone in the open, taking pictures of the church without being pounced on by a snatcher in waiting…

     • Bill in Oz says:

      I do not agree Madlanglupa. Let’sput together the big picture. Yes there are disenchanted voluteers helping…But.there is more than a hint of ‘professional’ direction in the way Duterte’s campaign is being run and funded.

      Remember he did not declare himself a candidate until Mid November and was not confirmed by COMELEC as one till December. But it seems he has a national wide electoral machine all operating under the same ‘guidelines’ with no one making mistakes except Duterte himself…

      I will spell out what I think is happening

      At the top :a Chinese corporate type providing funding with close ties to People’s Republic .
      of China ..

      Second line down :some computer geeks savey on social media with Filipino Chinese background who paid employees .

      Third line : Duterte’s own Davao support crew : a mix of paid and volunteers taking advice and providing feedback to line 2.

      Question to ask : who will benefit from Duterte’s being president ? Answer China.Duterte will reverse Aquino’s policy on the West Philippines sea and Chinese imperialism there.He will ask the USA to leave the region because he can negotiate a deal with China.

      Conclusion : Duterte is stooge of China. he might a Pinoy ‘dirty harry’. But he is a Chinese stooge dirty harry.

    • madlanglupa says:

     BTW, the archived news article reporting the incident in full, including pictures (NOT WORK-SAFE)

     https://news.google.com/newspapers?nid=1915&dat=19890816&id=5oQjAAAAIBAJ&sjid=-nEFAAAAIBAJ&pg=3389,3211316

 28. http://www.arabnews.com/news/912311 – anti-Western, anti-Christian.. is Duterte ISIS?

  there are extremists who think Christian, especially white women are nothing, OK to rape.

  When German women were sexually assualted on New Year’s Eve in Cologne by North Africans, Muslim leaders here denounced the attacks unanimously. Duterte is continuing to insult a white Christian woman who was not only raped but also killed.

  He is insulting all who believe in God, or Allah, or simple humanity. And these comments I will not say sorry for, as they were called for. Ano ka Duterte you think only you have that right?

  Kung diyan na kayo sasama, kalaban na namin kayo, kami rito sa Europe, tandaan ninyo ito. Dumudugo na kami rito sa mga atake ng mga kalaban ng sibilisasyon. Matagal na ritong may mga sira-ulong binatang Muslim na gumagahasa sa puti at iba pang “haram” daw o hindi dangal. Iyong isang follower ni Digong, pinalalabas na mag-iinvest ang Alemanya kapag siya – no way. Sa Indonesia na lang, dahil tao pa ang nandoon, mas matagal pang kilala, babae ginagalang nila.

 29. Bill in Oz says:

  Irineo, ISIS have not the funds or people with these social media skills on the ground in the Philippines .I suspect they are probably watching with puzzled glee ..

 30. Francisco B. Villanueva says:

  I would still choose to raise my family in Davao than in Quezon city.This Duterte certainly raises the hackles of refined, delicate sensibilities. The problem is we make such an issue of the “joke in bad taste” (which it was) and disregard the fact that the joker is the only cure to our ailing country. As the saying goes “it’s better to have a warrior in the garden than to have a gardener in the battlefield”. We are at war my dear citizens. This is no time to shirk from the filth spewing from the mouth and embrace the warrior. It’s time to enter the battlefield, wallow in blood and dirt with the warrior and leave the clean linen at home because peace for the Filipino is getting farther and farther away with each passing day….

  • That’s the question isn’t it?

   Is he really a warrior?

   How many truly powerful and/or rich has this Duterte felled? What proof have you?

   (slap-on #DU30 right smack on that pic, and you have a meme)

  • andrewlim8 says:

   @Francisco Villanueva

   Hello. You sound like a reasonable fellow with good communication skills unlike the other Duterte supporters.

   So my questions:

   1. What makes you say “we are at war” and “peace…is getting farther…away”?

   2. If we put our hope in this “warrior” and he dies or turns out for the worse where will we find ourselves in? Is putting our faith in this “bathala” instead of institutions a worthy gamble?

   I hope you reply.

  • typhoon1235 says:

   I used to give Duterte the benefit of the doubt that he is a decent human being inspite of what he presents himself to be. For the sake of civility, let us leave it at that.

   My fear is the people who surround Duterte – the foul-mouthed, killing-is-good-and-godly hordes that he attracts. If he does become president, won’t he replace a cohort of criminals with another?

   The difference is that this new breed of criminals will kill and rape in his name. These crowds obviously cannot distinguish between Digong’s playful and serious propositions. To be honest, I can’t also.

   Can Duterte control the national chaos and mayhem that he will unwittingly release if he becomes president? Change will surely come with a Duterte presidency. But is it a change that we want? Be careful with what you wish – and vote – for.

   If Duterte chooses to remain in Davao and you vote to have him as mayor for life, we wouldn’t care. Kayo-kayo lang naman ang nagkakaintindihan eh. Kayo na lang ang magsama. If you really like him so much, DO NOT VOTE FOR HIM AS PRESIDENT. That way you can have him all to yourselves in Davao. Happy ending, di ba?

  • Joe America says:

   Good of you to stop by, Francisco. I don’t understand the “at war” comment for a nation that is considered a rising star in Asia and the world, digging itself out of the pits of poverty and backward. You may like the man’s uncouth behavior, but I hide him from my son. THIS is the man who will show the face of the Philippines to the world? Your description makes absolutely no sense to me, battle and blood and dirt. I see why people get so frustrated dealing with his supporters. Like, wow.

  • Hindi tunay na warrior ang isang taong pinagtitripan ang patay na – duwag iyan.

   Hindi ba sinabi ni Jacinto sa Kartilya ng Katipunan: “Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang”… tapos kay Duterte “nauna sana si Mayor”. 1896-2016. Nakakahiya sa alaala ng mga tunay na bayani at mandirigma, mula kay Lapu-Lapu hanggang sa Katipunan pati na sa mga guerilla noong World War 2, ang manyak na iyan. Ganyan na tao ang sinusuporta ninyo, hindi na kayo dapat kilalanin na marangal.

  • J. Bondurant says:

   There is a world of difference between one who fights a war because of necessity and one who revels in war for the sake of war.

 31. Jorge Barba says:

  Anybody can watch my Anti-Duterte 7-Way Test (ala ROTARY CLUB) – https://www.youtube.com/watch?v=9GNIqtsV9c8

 32. http://themaharlikan.info/news/meet-col-franco-calida-the-real-hero-of-the-1989-davao-city-prison-hostage-drama/

  MANILA, Philippines – Philippine Army Col. Mike Logico has debunked Duterte’s claim that he was the one who killed all the 16 hostage takers in the infamous 1989 Davao City Prison hostage drama.

  Mayor Duterte has claimed in an interview in Bacolod that he emptied a single magazine of his Uzi and killed all 16 rapists of Jacqueline Hamill.

  But Col. Logico has posted on his facebook wall that it was Col. Franco Calida who spearheaded the operation and that there was no Mayor Duterte who participated in the negotiation nor in the shootout citing news articles written in 1989:

  “Meet LTC FRANCO CALIDA PC, the hero behind the Davao City Prison hostage drama.

  These three archived articles were written within the 3rd week of August 1989. They are about as close as you can get to any article written on the incident. All articles point to the man in the picture as the officer in charge of the operations. Conspicuously missing from the three narratives is the name of a certain public official who claims to have been there, negotiating with the hostage takers, and getting involved in the shootout. Now I’m not saying it didn’t happen, but this is something the media would mention at the very least don’t you think? I invite you to do your own research. Prove these articles wrong. Or maybe ask Hagonoy Mayor Franco Calida himself. He’s 2 hours away from Davao.”

  • Now this is what I’m talking about, Ireneo! I’m sure there’s more dirt, stories of cowardice and/or misrepresentations of him (Duterte) as a Warrior/Hero/Champion. I hope you find, and disseminate these stories. And I hope the other campaigns focus on this and uncover more stories.

  • typhoon1235 says:

   Why isn’t mainstream and social media picking this up? This is huge.

   • madlanglupa says:

    They’ll think it’s fringe news unless PCIJ have to be roused out to asked to look into it.

    • All FB postings I made of this news have disappeared and I am not allowed to repost.

     But it does turn out after some research that Calida was the original Alsa Masa boss – meaning that he is the real founder of the death squads who cleaned up Davao late 80s.

     • LCPL_X, the plot thickens… seems that Calida has evangelical connections.

      http://www.forerunner.com/forerunner/X0836_Philippines_1988.html

      A spiritual dimension unites the three main elements of successful counter insurgency in Davao (and in all the the Philippines). The military commander of the region is Col. Franco Calida. Calida claims to have a personal relationship with Jesus Christ, a testimony affirmed by Christians living in Davao. Calida is also credited with having provided the military leadership in blunting the NPA assault against Davao.

      The Alsa Masa (rising of the people) is the foremost armed civilian self-defense organization. It was organized by the people to provide protection from NPA extortion and attack that the government could not provide, even under the improved conditions of the post-Marcos era. The Philippines has 7,200 islands with 42,000 vil-lages, making 100 percent protection an impossibility.

      Christians in Davao reported that formation of the Alsa Masa was preceded by much prayer and fasting. In fact, Christians were active in setting up the Alsa Masa and other similar groups. (Some self-defense groups were not blessed with Christian influence, and as a result, there have been isolated episodes of vigilante activity.)

 33. http://filipinofreethinkers.org/2016/04/19/did-duterte-lie-about-jacqueline-hamill/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FilipinoFreethinkers+%28Filipino+Freethinkers%29

  It wasn’t until the conclusion of the second exchange of fire—the first and only assault on the compound—when the soldiers prevailed, killing all of the hostage-takers in their wake. Only then did they clear the way for the safe retrieval of bodies, and only then was the Australian’s body was recovered. A photo exists and appears to support this: of a member of the responding troops, walking over the still unretrieved body of Hamill.

  Moreover, to take the mayor’s account of events at face value would put the leading negotiators and commanding officers in an awkward position. By the sounds of Duterte’s aggrieved hero narrative, the soldiers were forced into the assault, perhaps prematurely, by him…

  According to most of these reports, Mayor Duterte could not have lifted the covers off the body of Hamill until after the assault.

  And yet Mayor Duterte says differently…

  As I write this, versions of the story have started to surface. It is not only for the mayor to address them—to his credit, he implored members of the media to check their archives—but for the other personalities from the government’s side who were involved in the resolution of the incident to help settle some of the glaring inconsistencies.

  • madlanglupa says:

   Hence, with this little-known angle, it is no longer a simple joke, but is it more of an attempt of the demigod Rody to spin his own myth, to perpetuate himself as a culture hero, just as Marcos tried to pass himself off as a local Audie Murphy, bedeck with medals?

 34. http://filipinogerman.blogsport.eu/seguridad-ni-duterte/

  Parekoy: Petty criminals are not welcome for sure but the heavyweights, like the Ampatuans, even have residences there and enjoys the protection of Duterte. NPA commanders even have safe houses there that and the Military can’t touch them for they don’t want Duterte to be offended.

  Parekoy: Propaganda. Digong is a coward. He makes sure that the petty criminal is caught firs by his goons then his goon calls him and for media mileage he shows how tough he is kuno by slapping the petty criminal when the tipped media is present. Sarah Duterte learned from her father in abusing people in front of the public for they know that the poor guy can’t fight back who is scared shitless surrounded by Digog’s death squad.

  • J. Bondurant says:

   Speaking of death squads, given the big to-do about how many security cameras watch Davao City day and night…how come not a single member of the Davao Death Squad has ever been caught and prosecuted before a court of law?

   • madlanglupa says:

    They look the other way around when they’re present on camera. Furthermore, with too many cameras, it’s hard to keep track of all of them because one screen has to cycle through several cameras. And of course, they keep the video footage, possibly editing it to suit their needs.

 35. http://newsinfo.inquirer.net/780422/farmers-duterte-cant-even-stop-rice-smuggling-in-davao

  GETTING rid of crime within six months is but another impotent threat from presidential candidate Rodrigo Duterte, who cannot even stop smuggling in Davao City, according to a group of farm advocates.

  The Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag) on Tuesday said they don’t expect Duterte to make good on his promises, especially on solving crimes like smuggling since the mayor’s chief political strategist Lito Banayo is himself implicated in the illegal traffic of rice.

 36. Wilfredo G. Villanueva says:

  ‪#‎PoemsByWill‬

  The Pied Piper of Davao

  Rats, they say, rats everywhere,
  the rat of crimes, rapes, corruption,
  and so they say that the
  Pied Piper of Davao
  will make crime go away,
  drown them, make them disappear
  just like that, but wait,
  rats are not going away,
  for he’s a murderer himself,
  by his own admission,
  a rapist himself, by his own thoughts,
  corrupt himself because he
  loves Marcos and will gladly
  make Bongbong president
  if he cannot rid the country of rats
  in self-imposed deadline,
  he is the biggest rat of all,
  the Pied Piper of Davao,
  come one, come all,
  he says to his hypnotized
  15 million followers,
  they see him as the savior
  huling baraha, the insanity of it all,
  people are following him,
  believing him,
  adoring him,
  laughing at his crude jokes,
  co-murderers, they,
  co-rapists, they,
  what has come to our land,
  our land of 7 per cent GDP
  and investment-grade status
  from junk stock,
  what has come to our land,
  portrayed as another Vietnam,
  by the Pied Piper of Davao,
  the Big Rat himself,
  leading 15 million children,
  and the rest of us,
  to our deaths.

  Will
  April 20, 2016

  • Today is Adolf Hitler’s birthday, incidentally.

   • karlgarcia says:

    Question for Irineo.

    To paraphrase an FB friend.

    Who would you pick as a leader,a meek shy type art lover or a foul mouthed arrogant sob.

    If you pick the former you just picked Hitler and if the latter,you picked Churchill.

    My question is.
    How accurate is this Irineo?

    • It is really not that simple, you have to look at the entire person.

     The typical argument that Bonifacio was violent, Heneral Luna cursed and Rizal was a womanizer to justify Duterte, who is simply an arrogant poser, is similar to that.

     Seems so many Filipinos don’t get nuances, don’t see the small differences… Duterte will make the Philippines more like Charles Taylor’s Liberia (the video I showed) than great…

 37. noggy says:

  I think college students are a good leading indicator on presidential preference.

  Based on my niece’s FB feed, where there used to be a strong support for Duterte, now it is the opposite. Many are angry, and are now considering other candidates. And with the Filipinos need to belong and be cool, it wont be long before there is an exodus of Duterte supporters. Maybe one more strong negative item about him would help: 1) corruption issue and/or 2) npa/china supporter

  Who benefits? I dont know, but I hope the ‘Disentent Pilipino’ message of Roxas resonates.

  • Good to know… because what I have seen so far from so many “top-level” people shows support for Duterte INSPITE of what he has shown himself to be – just to hit back at the administration, probably because they are entitled in mindset, and don’t like the new times coming where you have to really do something for a good life. They want impunity in all its forms to return I think, and are grasping at a strawman to be able to go back there.

   I was half-jokingly already thinking about what nationality to pose as in the future in case Duterte wins, but that is a sad thing to have to do. Not even Binay would make me think of that, the jolly old crook that he is, countries run by crooks are common, but by perverts?

  • Bill in Oz says:

   Read below Irineo..Bill in Oz

 38. Bill in Oz says:

  Some of you may have read this already..But I read it an hour ago tucked away on page A10 of the Enquirer :Nestor Burgos Jr.

  It provides yet more evidence ( if ever we needed it ) that this man is a pervert supported by thugs.

  ” Davao City Mayor Rodrigo Duterte does not believe that his daughter, Sara, a former Davao City mayor herself, was raped as she earlier claimed.

  “Hindi ma rape ‘yan si Inday, nagdadala ng baril’ yan (Inday can’t be raped. She carries a gun),” Duterte told reporters in an ambush interview at the University of the Philippines Visayas in Iloilo where he spoke at a forum.

  Duterte said he had no previous knowledge of his daughter’s claim.

  He said he did not want to comment further because it was personal matter for his daughter.

  But during his speech, he again expressed doubt about her statement, calling Sara a “drama queen” in jest.

  Sara told reporters on Monday that she too was a rape victim but was not offended by her father’s joke about the gang-rape and murder of Australian missionary Jacqueline Hamill in 1989 at a Davao City detention center.”

 39. Bill in Oz says:

  Irineo..I am amazed..This man is dad..His daughter says in public she was raped…And her dad says he does not believe her, that she is a drama queen…

  DUH ??????????

  If my daughter told me she had been raped..I would want to to support & care for my daughter .I would want to make sure the rapist was punished…..
  But big dick Duterte says he does not believe her….The utter bastard !!!!

  • chempo says:

   Bill, nobody in his right mind in Davao dares to lay eyes on here much less their hands. She slaps sheriffs in public who was merely doing his job. Father knows best, Bill.

  • “I am amazed..This man is dad..His daughter says in public she was raped…And her dad says he does not believe her, that she is a drama queen…”

   Because it’s a Catch-22 for Duterte,

   if he acknowledges the rape of his daughter he’ll have follow it up with his punishment of his daughter’s rapist—- if the rape was real I’m sure he’d be bragging about what he did.

   But w/out the punishment story, Duterte’s only play is not to acknowledge the rape— throwing his daughter under the bus as a liar, ultimately implicating both as liars.

   That’s why this rape story is so beautiful because it’s a positive loop— better than a Greek tragedy.

 40. Bill in Oz says:

  Chempo in Davao, Ok..But she’s a woman who has traveled and been to college elsewhere..She may be powerful now..Fine but she was stating ‘I was raped”…And her dad disbelieved her…

  The research on crime against women shows that women do not report such crimes because they fear not being believed……

  Read the report Chempo : She also says she does not like what her dad is saying about the rape & murder of the Australian in Davao prison in 1989. But she will still votes for him.That’s Stockholm syndrome right there mate, in his daughter.

  • chempo says:

   Stockholm syndrome and poetic justice?

   • Who knows… two things that are food for thought:

    1) Leni met Inday in Davao, said they spoke only of personal matters.

    2) Duterte supporters “joked” somewhere online: hey Digong, don’t kill your future first lady – this kind of joke BTW I have heard from former skinheads not yet full deconditioned, as a former leftist I know how one can be brutalized, conditioned to become unfeeling.

    Put two and two together… maybe Sara Duterte is giving an indirect warning to people.

    Remember that Elizabeth Zimmermann Duterte in her separation from Digong said that he tyrannized her AND THE CHILDREN. Now a man who “jokes” the way he does I consider capable of many things, having heard stories from Yugoslavia’s killing fields of the 1990s.

 41. The silent majority – which I hope does exist, may have to go the way George went in Back to the Future towards Biff… Gian once said that life is like high school… in the Philippines it is…

 42. J. Bondurant says:

  When Rodrigo Duterte was criticized by the clergy for insulting Pope Francis, he suddenly claimed that he was a victim of sexual abuse at the hands of a priest when he was younger. When he’s criticized over tasteless remarks regarding a rape victim, his daughter comes out as a victim of rape that happened a long, long, long time ago.

  Coincidence?

  • Bill in Oz says:

   I do not wish to offer justifications for Duterte’s behaviour…

   But the research shows that such behaviour is learned as children when they were abused…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: